24 พฤษภาคม 2555

ยกเลิกการอัพเดท Driver แบบอัตโนมัติใน Windows7

08:44

ปัญหาที่มีการอัพเดท Driver แบบอัตโนมัติ(Automatic driver update)ใน ระบบปฏิบัติการ Windows 7 นั้นมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้

ขั้นตอนในการตั้งค่าการยกเลิกการอัพเดท driver แบบอัตโนัติ (Automatic driver update) ในwin7 มีขั้นตอนดังนี้

ยกเลิการอัพเดท Driver ใน win7

                                          รูปที่ 1 หน้าต่างปุ่มเริ่มต้นในระบบปฏิบัติการ Windows 7

1.คลิ๊กปุ่มเริ่มต้น start ในหน้าต่าง Desktop ทีแถบ Taskbar เลื่อนมาที่ Control panel ดังรูปที่ 1

ยกเลิก DRIVER ระบบปฏิบัติการ win7

                                      รุปที่ 2  แสดงหน้าต่าง Control  panel

2.จะปรากฏหน้าต่างของ Control panel  ให้คลิ๊กเลือกเมนู system ดังรูปที่ 2

automatic udate driver

                                        รุปที่ 3 แสดงหน้าต่าง system

3.จะปรากฏหน้าต่าง system ปรากฏขึ้นดังรูปที่ 3   เลื่อนมาด้านล่างจะเจอเมนู Windows update ให้คลิ๊กที่ Windows update

automatic update

                                         รูปที่ 4 หน้าต่าง Windows update

4. ตั้งค่าการอัพเดทในหน้าต่างการปรับแต่ง Windows update โดยดูเมนู ซ้ายมือ จะเจอ Change settings สำหรับการปรับแต่งหรือเปลี่ยนค่าการอัพเดท Windows 7 ให้คลิ๊กที่ Change settings

ยกเลิกการอัพเดท

                               รุปที่ 5 เปลี่ยนการตั้งค่าให้อัพเดทระบบปฏิบัติการ win7

5.ปรับเปลี่ยนการอัพเดท  โดยคลิีกเลือก ที่เมนู Important update   ตั้งค่าการอัพเดทแบบอัตโนมัติใน Windows 7 ตามที่เราต้องการโดย

  •         Never check for updates (not recommended)   เมื่อไม่ต้องการให้ windows 7 อัพเดทโดยอัตโนมัติ
  • Install updates automatically ( recommended )  ให้เช็คการอัพเดทและติดตั้งโดยอัตโนมัติ
  • Download updates but let me choose whether to install them  ให้ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ  แต่ต้องได้รับอนุญาติก่อนการติดตั้ง
  • Check for update but let me choose  whether to download and install  them ให้ทำการตรวจสอบการอัพเดท  แต่ต้องได้รับการอนุญาติในการดาวน์โหลดและติดตั้ง

เมื่อเราต้องการยกเลิกการอัพเดท Driver โดยอัตโนมัติให้เราเลือกที่ Download updates but let me choose whether to install them  เพื่อให้สามารถอัพเดตค่าอื่น ๆ ได้ด้วย โดยเมื่อมีการอัพเดทเราสามารถคลิ๊กเลือกอัพเดท  โดยไม่เลือกอัพเดท Driver ต่าง ๆ ได้

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

1 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มากครับ แต่ปํญหานี้เกิดบ่อยมาก พอทำแล้ว อีกไม่นานมันก็อัพเดท อีก

    ตอบลบ

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top