04 เมษายน 2556

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel หาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

00:53

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เป็นการวัดการกระจ่ายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย  โดยส่วนมากมักเห็นในงานวิจัย   การหาค่าส่วนเบีียงเบนมาตรฐาน หากว่าใช้โปรแกรม Microsfot Excel ในการช่วยคำนวน ละก็ไม่ใช่เรื่องยาก  กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ พอ ๆ กับการหาค่าเเฉลี่ย หรือผลรวมของค่าคะแนนสอบด้วย Excel นั่นเลยค่ะ

สำหรับสูตรที่ใช้ในการหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)นั้นหาจากสูตร  STDEV  มีวิธีการดังนี้ค่ะ

การหาค่า s.d.ด้วย Excel 2010

             รูปที่ 1 การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานด้วย Microsoft excel 2010

1. ให้นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่เซลล์ที่ต้องการค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หลังจากนั้นคลิ๊กที่ฟังก์ชั่น    image   เพื่อทำการใช้สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  STDEV  ดังรูปที่ 1

ใช้สูตร STEDV หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                                       รูปที่ 2 เลือกใช้สูตร ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน STDEV

 

2. เลือกสูตร STDEV  คลิ๊กตกลง เพื่อเริ่มต้นใช้สูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมููล

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานกับ Excel

image

                              รูปที่ 3  การเลือกช่วงคะแนนที่ต้องการหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

 

3.  ต่อจากนั้นนำเคอร์เซอร์ไปวาง ลากเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการหค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สังเกตด้านบนฟังก์สูตร จะขึ้นว่า = STDEV(49:C60) นั่นหมายความว่าให้หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานในช่วงคะแนนดังกล่าว  หลังจากนั้นคลิ๊ก ตกลง ดังภาพที่ 3

4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องการทราบก็จะแจ้งในตาราง Excel 2010 ได้แบบง่าย ๆ แล้วจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์คะแนนสอบด้วย Microsoft Excel 2010

ตัดเกรดนักเรียนง่าย ๆ ด้วย สูตรใน Excel โดยใช้สูตร IF

นักเรียนได้เกรดสี่มีกี่คน ด้วยสูตร COUNTIF ใน EXCEL

จัดเรียงบรรณานุกรมให้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม Microsoft excel

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

1 ความคิดเห็น:

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top