06 พฤศจิกายน 2555

การตัดและต่อเสียงเพลงด้วยโปรแกรม Nero wave editor ตอนที่ 2

08:58

หลังจากที่ต่อไฟล์เพลงด้วยโปรแกรม Nero wave editor ในตอนที่ 1 กันมาแล้ว ต่อไปมาลองตัดไฟล์เสียงด้วยโปรแกรม Nero wave editor กันเถอะค่ะ

ซึ่งวิธีการตัดเสียงเพลงแบบนี้อาจจะใช้ในการทำ ringtone กับโทรศัพท์มือถือ หรือตัดเสียงเพลงไว้ใช้ในงานเฉพาะกิจอื่น ๆ ค่ะ

ตัดเสียงเพลงด้วย Nero wave editor

                                    รูปที่ 1 เปิดไฟล์เพลงที่ต้องการนำมาตัด

การตัดเสียงเพลงด้วยโปรแกรม Nero wave editor มีวิธีการใช้งานโปรแกรมดังนีค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Nero wave editor ขึ้นมา

2. เปิดเพลงที่ต้องการนำมาตัด  โดยไปที่เมนู File >open ดังรูปที่ 1

ตัดเสียงเพลงด้วย Nero wave editor

                                       รูปที่ 2 หน้าต่าง Open

3. ต่อจากนั้นหน้าต่างให้เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการนำมาตัดจะปรากฏขึ้น ให้เลือกเพลงที่ต้องการแล้วคลิ๊ก Open

 

ตัดเสียงเพลงด้วย Nero wave editor

                                  รูปที่ 3 วิธีการเลือกตัดช่วงของเสียงเพลง

4.  เร่ิ่มด้วยคลิ๊ก Icon สำหรับเล่นเพลง  นำเคอร์เซอร์ไปวางในจุดเริ่มต้นที่ต้องการตัด  เมื่อฟังถึงจุดสิ้นสุดของเพลงที่ต้องการตัดออก  ลากเมาส์ยาว หรือ คลุมดำ (Drag ) เลือกบริเวณนั้น ๆ 

ตัดเสียงเพลงด้วย Nero wave editor

                                   รูปที่ 4  ปุ่ม สำหรับเล่นเพลง

คลิีกไอคอนหยุด การเล่นเพลง ที่ปุ่มหมายเลข 6 ในรูปที่ 4  ต่อจากนั้นคลิ๊กที่เครื่องหมาย กรรไกร หรือ Crt+x เพื่อตัดการเล่นของเพลงในช่วงนั้น ๆ

image

                            รูปที่ 5  การบันทึกเสียงเพลงใน Nero wave editor

5. ทดลองเล่นเพลงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่ตัดออกไป พอเหมาะกับเนื้อร้องหรือเปล่า  โดยคลิ๊ก ปุ่ม หมายเลข  2  ในรูปที่ 4เพื่อเล่นทั่งหมดในเพลง หรือ ปุ่ม หมายเลข 1 เพื่อเลือกเริ่มเล่นในบริเวณที่เอาเคอร์เซอร์ไปวาง

6. เมื่อได้ส่วนของเพลงที่ต้องการแล้ว ทำการบันทึก โดยคลิ๊กที่ File>save as

ตัดเสียงเพลงด้วย Nero wave editor

                รูปที่ 6 ตั้งค่าการบันทึกให้ไฟล์เสียงด้วยโปรแกรม Nero wave editor

7. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งาน ตั้งชื่อให้เก็บไฟล์เสียงที่ผ่านการตัดเรียบร้อยทีเมนู File name :  เลือกประเภทของไฟล์เสียง ที่เมนู save in types   แล้วคลิ๊ก Save

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top