11 ตุลาคม 2555

การย้ายรูปภาพ ( Move Photos)ใน Facebook ไปยังอีก Albums

04:04

 

สร้าง Albums รูปภาพไว้มากมายใน Facebook อัพโหลดคราวไหนก็สร้างคราวนั้น  บาง album ก็ตั้งชื่อ บางอัลบั้มก็ไม่มีชื่อ  ชื่อที่ตั้งก็ไม่ได้สอดคล้องกันสักเท่าไหร่  เห็นบางรูปไม่เข้า Theme กับเค้าซะเลย  เห็นแล้วนึกอยากจะย้ายรูปภาพไปไว้ยัง album อื่น  ครั้นค้นหาวิธีการเจอ จึงได้ นำมาร่วมแชร์ผ่านเวบบล้อกแห่งนี้ค่ะ

เมนู picture ใน facebook

                          รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างเมนู Photos ใน Facebook

วิธีในการย้าย  move photos ใน Facebook มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 ให้เรา ล็อกอินเข้าใช้บริการที่ Facebook.com 

ขั้นตอนที่ 2   คลิ๊กมาที่เมนู photo ซึ่งเป็นหน้ารวมรูปภาพที่เราอัพโหลดค่ะ

ขั้นตอนที่ 3   ที่หน้าต่างเมนู Photos ให้คลิีกที่ album ดังรูปที่ 1

ย้าย album ใน facebook

                            รูปที่ 2 แสดงหน้าต่าง albums ที่เลือกสำหรับการย้ายรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 4  ในหน้าต่างของ albums ให้เราคลิ๊กเลือกชื่อ albums ใดที่เราต้องการย้ายรูปภาพในนั้น

แก้ไขรูปภาพใน facebook

                       รูปที่ 3  เมนู Edit ในหน้าต่าง albums ที่ต้องการย้ายรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากคลิ๊กเลือก album ที่เราต้องการย้ายรูปภาพ จะปรากฏรูปภาพทั้งหมดใน album นั้น ๆ  ต่อจากนั้นให้คลิ๊ก ด้านบนสุดของหน้าต่าง album ที่เราต้องการแก้ไข ให้คลิีกที่ Edit ดังรูปที่ 3

ย้ายรูปภาพจาก albums หนึ่งไปยังอีก albums ใน facebook

                               รูปที่ 4 คลิ๊กเลือก move to other album เพื่อทำการย้ายรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อต้องการย้ายรูปภาพใด  ให้คลิ๊กมุมขวาของรูปภาพที่ต้องการจะย้าย จะปรากฏรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ  และเลือก Move to other albums

move picture

                              รูปที่ 5  เลือก albums ที่ต้องการจัดเก็บรูปภาพ

ขั้นตอนสุดท้ายของการ ย้ายรูปภาพใน Facebook คือ เมื่อปรากฏหน้าต่างชื่ออัลบั้มทั้งหมดที่เรามีขึ้นมา  เราต้องการย้ายภาพดังกล่าวไปไว้ที่ album ใดให้คลิ๊กเลือก album นั้นได้เลย เสร็จแล้วคลิ๊ก คลิ๊ก Move picture

แค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการย้าย รูปภาพใน Facebook จาก อีก albums ไปยังอีก albums เรียบร้อยค่ะ

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top