17 มีนาคม 2556

การแทรกวีดีโอจากเวบไซต์ในPowerPoint 2010

09:44

 

หาวิธีการแทรกวีดีโอจากเวบไซตือื่น ๆไฟล์งานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsfot Powerpoint  2010  ได้   หลังการทดลองเพิ่มในงานของตนจนเป็นที่พอใจ  จึงนำมาร่วมแบ่งปันผ่านเวบบล็อกแห่งนี้ค่ะ

การเพิ่มวีดีโอใน Powerpoint 2010

             รูปที่ 1 เมนูการแทรกวีดีโอใน Microsoft PowerPoint 2010

วิธีการแทรกวีดีโอจากเวบไซต์อื่น ๆ ใน  PowerPoint  2010 มีดังนี้ค่ะ

1. คลิ๊กวีดีโอในแถบเครื่องมือในโปรแกรม Power Point 2010 เลือกวีดีโอจากเวบไซต์ ดังรูปที่ 1

แทรก Youtube ใน pptx

                         รูปที่ 2   คัดลอก Embed code  จากเวบไซต์ Youtube

2. Copy embed code จากวีดีโอใน Youtube หรือแหล่งแชร์ไฟล์วีดีโอที่อื่น ๆ  แต่ดิฉันขอยกตัวอย่างวีดีโอใน Youtube เป็นตัวอย่างค่ะ

ที่เมนูแบ่งปัน >ฝัง> ใช้โค้ดฝังเก่า  เลือกทั้งหมด แล้ว คัดลอก

การเพิ่มวีดีโอใน powerpoitn

                      รูปที่ 3  วาง embed code จาก youtube ในหน้าต่าง แทรกวีดีโอ

3. นำ Embed code ที่ได้จากวีดีโอวางในหน้าต่าง แทรกวีดีโอจากเวบไซต์ที่เด้งขึ้นมาหลังเลือกการเพิ่มวีดีโอแบบจากเวบไซต์  เสร็จแล้วคลิ๊ก แทรก

แทรกวีดีโอใน Microsoft Office 2010

                     รูปที่ 4 หน้าต่างสีดำ หมายถึงบริเวณที่มีการแสดงผลวีดีโอ

 

4. ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสีดำ ดังภาพที่ 4 ใน เฟรมของ PowerPoint เพื่อแสดงบริเวที่วีดีโอจะแสดงผลใน โปรแกรม PowerPoint หากต้องการให้วีดีโอแสดงผล จำเป็นต้องคลิ๊กหน้าต่าง เล่นใน PowerPoint ค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ pdf จาก Microsoft word 2007

การลบ background ให้กับรูปถ่ายด้วยโปรแกรม Microsoft word 2010

เรียงบรรณานุกรมให้เป็นเรื่องง่ายในโปรแกรม Microsoft word

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top