07 พฤศจิกายน 2556

โปรแกรมฟรีแปลงวีดีโอ เป็นแฟลช flv และ swf

04:54

โปรแกรมแปลงไฟล์ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี นอกจากโปรแกรม Format factory ที่ดิฉันเองมักจะเขียน review อยู่บ่อยๆ  ก็จะมีอีกโปรแกรมที่อยากจะนำเสนอ นั่นคือโปรแกรม DVDVideosoft   เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถแปลงไฟล์มัลติมีเดีย ได้ทั้่ง ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว  เรียกได้ว่า มีให้เลือกครบครัน นอกจากแปลงไฟล์แล้ว โปรแกรม DVDVideosoft ยังสามารถตัดเสียง ได้ง่ายๆ สร้างภาพ 3 มิติ   วันนี้ดิฉันจึงนำความสามารถของโปรแกรมมานำเสนอในส่วนของการแปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์แฟลช flv หรือ swf เผือ่เพื่อนท่านใด ต้องการนำอัพโหลดขึ้นใช้งานบนอินเตอร์เน็ต การแปลงไฟล์จาก วีดีโอ เป็น swf หรอื flv ทำให้ไฟล์มีขนาดเล้กลง อัพโหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

 

การใช้ฟรีแวร์แปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์แฟลช

                                    ภาพที่ 1 โปรแกรม DVDVideosoft

โปรแกรมฟรีแวร์ DVDVideosoft มีโปรแกรมย่อย คือ Free Video to Flash Converter ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในการแปลงไฟล์ วีดีโอเป็นแฟลช  flv และ swf  ได้แบบง่ายๆ โดยมีวิธีการดังนี้

 

1. เปิดโปรแกรม DVDVideosoft แล้วเลือกโปรแกรมย่อยเป็น Free Video to Flash Converter

 

การแปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลชแบบง่ายๆ

 

                                 ภาพที่ 2  คลิ๊กเพิ่มไฟล์สำหรับแปลงเป็นแฟลช

2. เพิ่มไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์แฟลชด้วยการคลิ๊ก Add files   แล้วเพิ่มวีดีโอที่ต้องการแปลงลงไป

 

แปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลช

                             ภาพที่  3 ตั้งค่า Output

3.เลือกแหล่งเก็บไฟล์ output หรือไฟล์ทีี่แปลงเสร็จแล้ว หากไม่เปลี่ยนแปลงอาจเลือกตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้ให้ได้เลย เช่นจากรูป output อยู่ที่ c:\User\Solution\Videos\

โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอเป็นแฟลช

                             ภาพที่ 4 เลือกประเภทไฟล์แฟลชที่ต้องการแปลง เป็น flv หรือ swf

4. เลือกประเภท ( Formats) ของไฟล์แฟลชที่ต้องการ   ต่อจากนั้นทำการแปลงไฟล์โดยคลิ๊ก Convert

SNAGHTML37f0649

 

5.จนกระทั่งการแปลงไฟล์ครบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ้นต์แล้วไปเปิดดูวีดีโอที่ถูกแปลงเป็นแฟลช ในโฟลเดอร์ตามที่ตั้งค่าไว้ในข้อ  3

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top